Úl senior originál

Popis úlu a včelaření v něm dle autora úlu přítele Josefa Smýkala.

Jedná se o nástavkový úl kombinovaný. Tento úl je nenáročný na způsob včelaření. Může jej bez problému obsluhovat dítě ve včelařském kroužku, žena, starší člověk, ale vhodný je i pro komerčního včelaře.

Charakteristika úlu

Úl tvoří vysoký nástavek na 16 rámků 39 x 30 a 3 polonástavky na rámkovou míru 39 x 14,7. Pro slovenské včelaře je vhodné používat jejich rámkovou míru 37 x 30 nebo pro lepší snůškové oblasti 42 x 30. Podle klimatických podmínek je třeba se rozhodnout, zda bude úl uteplený nebo neuteplený. Rámky v plodišti jsou uloženy na teplou stavbu a medníkové polonástavky jsou na stavbu studenou. Toto pootočení nástavku o 90° umožňuje včelám bezproblémové přemísťování se za zásobami v zimním období. Medníkové polonástavky jsou čtvercového tvaru, takže nepřekrývají celé plodiště. Zadní část plodiště je zakryta samostatným víkem. Součástí plodiště je uteplená přepážka (Blinová), kterou prostor v plodišti upravujeme – rozšiřujeme nebo naopak zužujeme. Včelaření v tomto úlu má mnoho možných variant při minimální fyzické námaze, viz. níže.

Výhody úlu

 • rychlý jarní rozvoj na velké rámkové míře
 • plynulé rozšiřování plodiště
 • žádné zvedání těžkých nástavků - jen medníkové polonástavky
 • snadná výměna díla
 • dostatečně velký úlový prostor - včely se nerojí
 • získávání jednodruhových medů
 • vytáčení kvalitního zralého medu z horních nástavků
 • minimální vstup do plodiště, většinu nutných zásahů provádíme v prodloužené části plodiště

Úl tvoří

 • dno
 • jeden plodišťový nádstavek
 • tři medníkové nádstavky
 • víko
 • víko zadní části plodiště
 • mateří mřížka
 • Blinová přepážka
 • česnová vložka
 • krmítko.

Popis úlu

Dno je 10 cm vysoké, vnitřní rozměr je 405 x 600 mm. Je přístupné ze zadu. Uvnitř na bocích jsou vyřezány drážky na zasouvání dna a síta.

Výhody dna

 • zazimovat se zasíťovaným dnem
 • možnost sledovat denní spad roztočů
 • možnost zvolit jakoukoli výšku podmetu
 • dno se dobře čistí, je přístupné odzadu a proto se dají všechny díly z úlu lehce vytáhnout

Plodišťový nástavek je uteplený nebo neuteplený. Vnitřní rozměry jsou stejné jako vnitřní rozměry dna. Může být se dnem spojen napevno.

Výhody prodlouženého plodiště:

 • velký prostor
 • s plodištěm se nemanipuluje (nezvedá se)
 • i s medníkovými nástavky je část plodiště přístupná přes samostatné víko
 • to umožňuje vkládat a vyřezávat stavební rámek bez oddělávání medníkových nástavků
 • možnost odsouvání nevhodných plástů ze středu plodiště do zadního prostoru
 • snazší možnost podávání vody v jarním období a také dodávání zimních zásob
 • jednoduchý přístup s léčivy
 • rychlá kontrola stavu včelstva
 • Blinovou přepážkou je možno zužovat a rozšiřovat plodiště dle síly včelstva
 • za přepážkou je možno nechávat rámky k vyčistění nebo podněcování

Medníkové nástavky jsou většinou 3. Přidávají se postupně již od měsíce dubna. Jsou opatřeny očky. Jeden nízký nástavek pojme13 kg medu.

Výhody medníkových nástavků jsou shodné jako u nízkých nástavků jiných úlových sestav. Práce s nástavky je méně namáhavá. Možnost vytáčet jednodruhové medy. Nízký nástavek nad mateří mřížkou je rychleji zaplněn medem i při menších snůškách a matka klade vajíčka až po mřížku Oproti tomu do vysokých medníkových plástů včely nerady přenášejí med, pokud není větší snůška. Včely ukládají med vždy od horní loučky směrem dolů a tak je velký prázdný prostor mezi plodem pod mřížkou a horní loučkou velkého medníkového plástu. Proto si včely nechávají med v plodišti v blízkosti plodu, což omezuje matku v kladení.

Různé postupy včelaření

Varianta 1

Přezimování probíhá v plodišti a jednom nízkém nástavku. Přitom počet rámků v plodišti je dán sílou včelstva. Zbylý prázdný prostor je oddělen uteplenou Blinovou přepážkou - obr.1. V jarním období se rozšiřuje včelstvo stejně jako v tradičních dvouprostorových úlech směrem dozadu. Od poloviny března nasadíme krmítko na vodu. Krmítko může být součástí úlu až do zimního krmení. Tmavé plásty s plodem nebo nevhodné plásty se postupně odsouvají do zadního prostoru a místo nich se do středu k plodu přidávají mezistěny. Nakonec se dá úplně dozadu stavební rámek místo Blinové přepážky obr.2. Po zaplnění celého plodišťního nástavku se přidá druhý nízký nástavek a nasadí mateří mřížka. Přitom se další zaplodované tmavé plásty převěsí nad mřížku přes dva nízké nástavky a na jejich místo se dají opět mezistěny, tím je zajištěna dostatečná výměna díla. Mateří mřížka u této provozní metody je nutná, aby tmavé plásty převěšené do medníku nebyly znovu matkou zakladeny. Uspořádání rámku v medníku je podle obr.3. Je to velmi citlivé rozšíření medníku. Ještě ve snůšce se přidá třetí medníkový nástavek. Velké rámky se po vytočení medu už vyřadí.

Včelaření varianta 1

Varianta 2

Zimování je stejné jako u předchozí varianty. Po proletu dát krmítko s vodu. Zbylé zásoby cukru v horním nástavku rozškrábat a dávat postupně za Blinovu přepážku. Tento způsob plně nahrazuje přehazování nástavku v jarním období. Výměna velkých rámků v plodišti se provádí jen odsouváním do volného zadního prostoru. Výměna díla zde není tak razantní jako ve variantě 1, přesto lze i u této metody přidat až 6 mezistěn 39 x 30 hned v jarním období. Nevhodné rámky je možno také dávat za Blinovu přepážku a po jejich vyčistění včelami rámky odebrat. Po rozšíření na celý plodišťní nástavek se přepážka vyjme a jako poslední se vkládá stavební rámek. Přidání dalšího nízkého nástavku se soušemi a mezistěnami je opět nenásilné rozšíření medníku. U této metody není nutná mateří mřížka.

Varianta 3

Pokud včelaři odmítají dvojí rámkovou míru, mohou požívat pouze vysoké nástavky na rámkovou míru 39 x 30. Zimování pouze v jednom plodišťním nástavku při větším počtu rámků nebo se dvěmi vysokými nástavky. Na jaře po proletu následuje zúžení a odebrané rámky dát za Blinovu přepážku. Zásoby postupně rozškrábávat a vyčistěné rámky odebrat. Tím nám vznikl prostor pro vkládání mezistěn před přepážku. U této metody není využitá výhoda menší fyzické námahy jako u variant 1 a 2. Výhodou zůstává pouze využití prodlouženého plodiště, která u jiných úlových sestav není.

Mapa - Napište nám

Levoltec s.r.o.
Olšovec 144
753 01 Hranice

Tel: 581 698 161-8
Fax: 581 698 169
Pilařská výroba, sušení
Mob: 777 635 142
Stolařská a včelařská výroba
Mob: 777 635 145
Email: levoltec@levoltec.cz

© copyright 2012-2023 Levoltec | Webdesign: webmaestro